Informacje o wpływie na zdrowie promieniowania jonizującego

Informacje o wpływie na zdrowie promieniowania jonizującego

Zdrowe zęby w pandemi

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi
i na środowisko działalności związanej
ze źródłami promieniowania jonizującego

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne       z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.

Polecany dentysta i stomatolog estetyczny w Będzinie